.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Báo Nghệ An điện tử - Võ Thúc Đồng - Một tấm gương cộng sản kiên trung

Võ Thúc Đồng - Một tấm gương cộng sản kiên trung

(Baonghean) - Đồng chí Võ Thúc Đồng (1914 - 2007) tham gia cách mạng từ khi còn học sinh; năm 16 tuổi, đồng chí được đặc cách kết nạp Đảng; từng 13 năm bị giam cầm tại "địa ngục trần gian" Côn Đảo.
.
.
.
.
.
.
.