.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Báo Nghệ An điện tử - Truyền thông thế giới háo hức với chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng

Truyền thông thế giới háo hức với chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng

Theo lịch trình, từ ngày 6-10/7/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư sẽ hội kiến Tổng thống Obama.
.
.
.
.
.
.