.

Tiền thuê đất và kê khai thuế

(Baonghean) - Hỏi: Công ty chúng tôi đã nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất vào tháng 5/2013 và đã nộp số tiền thuê đất bằng 2 lần năm 2010 (81.600.000đ) do số tiền thuê của năm 2013 gấp hơn 2 lần so với năm 2010 sau khi đã giảm 50%. Theo thông tư số 16/2013/TT-BTC sau khi gửi hồ sơ chờ Sở Tài chính duyệt thì công ty chỉ phải nộp số tiền bằng 2 lần năm 2010 và công ty đã nộp. Nhưng hàng tháng vẫn nhận được thông báo của cơ quan thuế về số tiền còn lại và lãi chậm nộp. Vậy chúng tôi muốn hỏi là trong thời gian chờ Sở Tài chính phê duyệt công ty có phải nộp lãi chậm nộp và số tiền thuê đất theo tính toán (chưa giảm) hay không?
 
(Thanhlong68@gmail.com)
 
Trả lời: Về tiền thuê đất
 
Điểm c, Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
 
“c) Trong thời gian đã nộp hồ sơ tới cơ quan thuế mà chưa có ý kiến phê duyệt của UBND cấp tỉnh (đối với các tổ chức kinh tế) và UBND cấp huyện (đối với các hộ gia đình, cá nhân), các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 điều này được tạm nộp tiền thuê đất theo mức bằng số tiền thuê đất phải nộp năm 2010”.
 
Theo đó, trường hợp công ty đủ điều kiện được xét giảm tiền thuê đất năm 2013, 2014, đã nộp đủ hồ sơ theo quy định, đang chờ xét duyệt, công ty đã nộp tiền thuê đất năm 2013 bằng 2 lần năm 2010 thì không phải nộp tiền phạt nộp chậm trên số tiền đề nghị giảm. Công ty liên hệ với Phòng quản lý các khoản thu từ đất để làm việc cụ thể.
 
Hỏi: Theo Luật Thuế sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ 01/07/2013 thì từ tháng 07/2013 trở đi sẽ thực hiện nộp tờ khai theo quý đối với đơn vị có doanh thu năm trước dưới 20 tỷ đồng. Vậy, đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp có thu với doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ đồng, có được áp dụng hình thức kê khai theo quý này không? (Lê Thị Thúy Hạnh - TP Vinh)
 
Trả lời: Ngày 20/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013.
 
Để các quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, trong khi chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung được áp dụng từ ngày 1/7/2013. Tại công văn này, Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng khai thuế GTGT theo quý:
 
“- Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống”.
 
Hỏi: Công ty  tôi thuộc diện được miễn giảm tiền thuế đất xin được hỏi: Trình tự, thủ tục và thẩm quyền giảm tiền thuê đất được thực hiện như thế nào? (Hồ Thanh Nga - Thị trấn Quán Hành - Nghi Lộc)
 
Trả lời: Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ quy định: Trình tự, thủ tục và thẩm quyền giảm tiền thuê đất được thực hiện như sau:
 
a) Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được giảm tiền thuê đất  theo Khoản 1 điều này phải có văn bản đề nghị giảm tiền thuê đất gửi tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp để làm thủ tục xét giảm, trong đó phải đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo thông tư này. 
 
b) Căn cứ đề nghị của người được Nhà nước cho thuê đất, cơ quan quản lý thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ, lập danh sách, lấy ý kiến cơ quan Tài nguyên - Môi trường cùng cấp và trình UBND cùng cấp phê duyệt; Trên cơ sở đó ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo thẩm quyền quy định tại Điều 16, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 
Đối với các trường hợp sử dụng đất thuê của Nhà nước nhưng chưa có đầy đủ các giấy tờ thuê đất theo quy định, số tiền thuê đất phải nộp của đơn vị đang được cơ quan thuế tạm tính thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh số phải nộp (số tạm tính) của năm 2013, 2014 và ghi rõ trên Thông báo nộp tiền thuê đất. Khi đơn vị hoàn tất thủ tục về thuê đất theo quy định thì cơ quan thuế ban hành quyết định giảm tiền thuê đất; Số tiền thuê đất được giảm ghi trên quyết định là số tiền thuê đất đã xác định tạm giảm theo quy định tại thông tư này.
 
c) Trong thời gian đã nộp hồ sơ tới cơ quan thuế mà chưa có ý kiến phê duyệt của UBND cấp tỉnh (đối với các tổ chức kinh tế) và UBND cấp huyện (đối với các hộ gia đình, cá nhân), các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 điều này được tạm nộp tiền thuê đất theo mức bằng số tiền thuê đất phải nộp năm 2010.
 
Thảo Nhi (Tổng hợp)
;
.